No Image Available
The Law of Succession. European Perspectives
 Author: Anderson M., Arroyo I., Amayuelas I.  Keywords: Europeizacja prawa spadkowego, Ogólne prawo spadkowe  Issuer: Groningen  Issue date: 2011